سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گرامی باد
 اوقات شرعی
4:49 مانده تا اذان صبح    
04:10:01 اذان صبح
05:52:54 طلوع خورشید
13:01:57 اذان ظهر
20:09:48 غروب خورشید
20:30:52 اذان مغرب
اوقات به افق :    
اوقات شرعی
انتخاب وب سایت :